Konverze

Poslední aktualizace:

Slovo konverze má pro affiláky skoro posvátný význam.

Konverze totiž představuje sladkou odměnu, cíl který chceme dosáhnout veškerou naší aktivitou.

Když získáte konverzi znamená to, že někdo přes váš affiliate odkaz uskutečnil objednávku a vy získáváte provizi. A to chceš!

Obrázek asi není potřeba příliš představovat.

U konverzí (objednávek) můžete vidět výši provize, id objednávek, hodnotu objednávky a také stav.

Stav konverzí je důležitý. Pokud totiž získáte konverzi, ještě to neznamená, že máte peníze na účtě.

Musí proběhnout zaplacení, lhůta pro vrácení peněz a teprve potom ji inzerent může schválit, nebo zamítnut (pokud nedojde k zaplacení).

Konverze ale může mít i nulovou hodnotu. Pod slovem konverze se zkrátka skrývá především ten splnění cíl. Což může být i například stažení nějakého magnetu, registrace do dema aplikací, atd.

V takovém případě pak má konverze nulovou hodnotu. Ale to není nutně na škodu, protože s takovýmto leadem se pak komunikuje a inzerent se už postará o získání placené konverze.

Lead vs. Konverze vs. Provize vs. Objednávka

Aby to bylo ještě úplně jasné, tak.

Pod slovem konverze se skrývají všechny cíle, které v affiliate kampani můžou nastat. Získání provize = objednávka, nebo získání kontaktu = lead.

Lead představuje kontakt (často e-mail) na zákazníky a pro affiláky to představuje také konverzi. A za leady se občas v některých kampaních také vyplácejí provize.

Provize je odměna za uskutečněnou objednávku. Tedy za úspěšnou konverzi.

Další výrazy z affiliate marketingu:

Photo of author

Autor

Dušan Souček

Affiliate manažer, partner a autor Affiliate Výzvy. Affil mě baví už celou řadu let. Aktivně spravuji několik affiliate programů a tvořím affil weby.

Napsat komentář